In het kort van vroeger naar nu

In 1964 verhuisde de voormalige fotozaak Foto Boumans van de Groenelaan naar de Breestraat. Achter de nieuwe zaak bevond zich een ruimte waarvoor Dries Boumans geen directe bestemming had. Bij hem rijpte de gedachte deze ruimte te benutten voor het houden van exposities. Er werd een stichting opgericht met als naam: Stichting Tentoonstellingen Beverwijk.

Deelnemers in de Stichting waren de toenmalige Beverwijkse Sociaal Culturele Raad (B.S.C.R) en de Culturele Raad Noord Holland.

Doel van de Stichting was de expositie van hedendaagse kunst, waarbij ook aan educatieve tentoonstellingen t.b.v. de onderwijsinstellingen werd gedacht. De gemeente Beverwijk was bereid dit prachtige initiatief met subsidie te ondersteunen. De afdeling publiciteit van Hoogovens hielp met het ontwerpen van posters, uitnodigingskaarten en ook met de inrichting van wat is gaan heten: Galerie Boumans.
De opening van Foto Boumans aan de Breestraat, in mei 1964, was tevens de opening van Galerie Boumans, waar de Stichting haar eerste tentoonstelling hield, met als titel: In Brons Bestendigd. Er zijn er nog vele gevolgd want jaarlijks werden er 10 exposities georganiseerd.

De oplevering van de Nieuwe Slof in 1976 en de behoefte aan meer ruimte voor Foto Boumans was voor de Stichting aanleiding om naar de Nieuwe Slof te verhuizen, waar zij na een verbouwing in de jaren ’80 de beschikking kreeg over de huidige prachtige tentoonstellingsgalerij.
Het doel van de Stichting is ongewijzigd gebleven, n.l. het organiseren van inmiddels 11 kunstexposities per jaar t.b.v. van de bevolking van Beverwijk en omgeving.  Het voortbestaan van de Stichting is meerdere malen onzeker geweest. Met name midden jaren ’90 toen de gemeente in het kader van de z.g. VIP operatie sterke bezuinigingen doorvoerde. Door een sober en streng financieel beleid heeft de Stichting moeilijke perioden overleefd. Het bestuur van de Stichting, dat tevens de werkgroep vormt, bestaat uit een achttal vrijwilligers die er heel veel tijd in steken. Om bekendheid te geven aan haar activiteiten verspreidt de Stichting o.a. posters en jaarprogramma’s.